English   Srpski

Drago kamenje


Zlatara Petrović u svojoj ponudi ima i drago kamenje (brilijant ,smaragd rubin i safir). Cena dragog kamenja zavisi od njegove veličine, načina brušenja, čistoće i boje.