English   Srpski

Brlijanti okrugli (novi šlif)


Šifra: DKDI1
Brlijanti okrugli (novi šlif)

Kamen: Brilijanti okrugli (novi šlif)

Težina(u karatima): (0,005-0,5) ct