English   Srpski

Safir plavi


Šifra: DKSS2
Safir plavi

Kamen:Safir-sintetički

Brušenje: Ovalan

Dimenzije: (7x5. 8x6) mm

Težina(u karatima):