English   Srpski

Safir-sintetički


Šifra: DKSS1
Safir-sintetički

Kamen:Safir-sintetički

Brušenje: Ovalan

Dimenzije: (10 x 8) mm

Težina(u karatima):