English   Srpski

Smaragd u blisteru


Šifra: DKSM1
Smaragd u blisteru Smaragd u blisteru

Smaragd izuzetne boje

Težina : 2,95ct

Oval (10,3 x 7,8 mm)

Cena: 121.000 din.