English   Srpski

Smaragd u blisteru


Šifra: DKSM6
Smaragd u blisteru Smaragd u blisteru

Smaragd jedinstven i retko u ponudi u obliku kapi

Težina: 0,83 ct

Kap ( 8,5 x 5,5 mm)

Cena: 19,500 din.