English   Srpski

Akcija %


AKCIJA %
Šifra: ZN5 Narukvica od žutog zlata

Cena: 54,480 din

Cena: 45,400 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZO3 Ogrlica žuto - bela

Cena: 82,080 din

Cena: 68,400 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZO4 Ogrlica od belog zlata sa biserima i cirkonima

Cena: 80,880 din

Cena: 67,400 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZO9 Ogrlica od žutog zlata

Cena: 43,800 din

Cena: 36,500 din

Detaljnije...


AKCIJA %
Šifra: ZMB2 Minđuše od belog zlata sa smaragdom i brilijantima

Cena: 123.000 din

Cena: 104,550 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZMB3 Minđuše sa samragdima i brilijantima

Cena: 123.000 din

Cena: 104,550 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZMB4 Minđuše od žutog zlata sa rubinima i briljantima

Cena: 104.500 din

Cena: 88,825 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZMB5 Minđuše sa rubinom i brilijantima

Cena: 129.000 din

Cena: 109,650 din

Detaljnije...


AKCIJA %
Šifra: ZMB6 Minđuše sa smaragdom i brilijantima

Cena: 110.700 din

Cena: 94,095 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZMB7 Minđuše sa safirom i brilijantima

Cena: 123.000 din

Cena: 104,550 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZMB8 Mindjuše od žutog zlata sa smaragdima

Cena: 59.000 din

Cena: 50,150 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZO10 Ogrlica od žutog zlata

Cena: 38,760 din

Cena: 32,300 din

Detaljnije...


AKCIJA %
Šifra: ZO11 Ogrlica od žutog zlata

Cena: 64,680 din

Cena: 53,900 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZO12 Ogrlica od žutog zlata

Cena: 72,000 din

Cena: 60,000 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZO13 Ogrlica od žutog zlata

Cena: 79,920 din

Cena: 66,600 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZO14 Ogrlica od belog zlata

Cena: 45,480 din

Cena: 37,900 din

Detaljnije...


AKCIJA %
Šifra: ZO15 Ogrlica od žutog zlata

Cena: 28,560 din

Cena: 23,800 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZOP5 Ogrlica sa ćilibarom

Cena: 18.000 din

Cena: 9,000 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZOP6 Ogrlica sa ćilibarom

Cena: 18.000 din

Cena: 9,000 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZSN1 Broš sa oniksom

Cena: 18000 din

Cena: 15,300 din

Detaljnije...


AKCIJA %
Šifra: ZSN2 Prsten sa dijamantima

Cena: 30,000 din

Cena: 25,500 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZSN4 Prsten sa brilijantom

Cena: 36,000 din

Cena: 30,600 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZSN6 Prsten od belog zlata sa brilijantom

Cena: 42,000 din

Cena: 35,700 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB16 Prsten od belog zlata sa brilijantima

Cena: 108.600 din

Cena: 86,400 din

Detaljnije...


AKCIJA %
Šifra: ZPB27 Prsten od žutog zlata sa smaragdom i brilijantima

Cena: 45.500 din

Cena: 38,675 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB28 Prsten sa smaragdom i brilijantima

Cena: 54.900 din

Cena: 43,920 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB29 Prsten sa smaragdom i brlijantima

Cena: 51.850 din

Cena: 44,070 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB66 Prsten sa brilijantima i rubinom na vrhu

Cena: 91.500 din

Cena: 64,050 din

Detaljnije...


AKCIJA %
Šifra: ZPB67 Prsten srce sa brilijantima

Cena: 27.600 din

Cena: 23,460 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB70 Prsten od žutog zlata ruski šaton sa brilijantom

Cena: 86.100 din

Cena: 73,185 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB71 Prsten od žutog zlata sa brilijantom

Cena: 79.900 din

Cena: 67,915 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB72 Prsten od belog zlata ruski šaton sa brilijantom

Cena: 92.000 din

Cena: 78,200 din

Detaljnije...


AKCIJA %
Šifra: ZPB73 Prsten od belog zlata ruski šaton sa brilijantom

Cena: 98.000 din

Cena: 83,300 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB74 Prsten-burma od belog zlata sa brilijantima

Cena: 180.000 din

Cena: 153,000 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB79 Prsten sa smaragdima i brilijantima

Cena: 390.000 din

Cena: 331,500 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB81 Prsten od žutog i belog zlata sa brilijantima

Cena: 53.400 din

Cena: 48,060 din

Detaljnije...


AKCIJA %
Šifra: ZPB82 Prsten sa brilijantima i plavim safirima

Cena: 198,000 din

Cena: 168,300 din

Detaljnije...