English   Srpski

Prstenje sa brilijantima i dragim kamenjem

AKCIJA %
Šifra: ZPB15 Prsten od belog zlata sa brilijantima

Cena: 115.100 din

Cena: 92,080 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB16 Prsten od belog zlata sa brilijantima

Cena: 108.600 din

Cena: 86,400 din

Detaljnije...
AKCIJA %
Šifra: ZPB27 Prsten od žutog zlata sa smaragdom i brilijantima

Cena: 45.500 din

Cena: 38,675 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB28 Prsten sa smaragdom i brilijantima

Cena: 54.900 din

Cena: 43,920 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB29 Prsten sa smaragdom i brlijantima

Cena: 51.850 din

Cena: 44,070 din

Detaljnije...


AKCIJA %
Šifra: ZPB33 Prsten sa brilijantima i rubinom na vrhu

Cena: 91.500 din

Cena: 64,050 din

Detaljnije...


AKCIJA %
Šifra: ZPB34 Prsten srce sa brilijantima

Cena: 27.600 din

Cena: 23,460 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB37 Prsten sa smaragdima i brilijantima

Cena: 390.000 din

Cena: 331,500 din

Detaljnije...


AKCIJA %
Šifra: ZPB39 Prsten od žutog i belog zlata sa brilijantima

Cena: 53.400 din

Cena: 48,060 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB40 Prsten sa brilijantima i plavim safirima

Cena: 198,000 din

Cena: 168,300 din

Detaljnije...


AKCIJA %
Šifra: ZPB56 Prsten od žutog zlata ruski šaton sa brilijantom

Cena: 86.100 din

Cena: 73,185 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB57 Prsten od žutog zlata sa brilijantom

Cena: 79.900 din

Cena: 67,915 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB58 Prsten od belog zlata ruski šaton sa brilijantom

Cena: 92.000 din

Cena: 78,200 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB59 Prsten od belog zlata ruski šaton sa brilijantom

Cena: 98.000 din

Cena: 83,300 din

Detaljnije...


AKCIJA %
Šifra: ZPB60 Prsten-burma od belog zlata sa brilijantima

Cena: 180.000 din

Cena: 153,000 din

Detaljnije...