English   Srpski

Drago kamenje


Zlatara Petrović u svojoj ponudi ima i drago kamenje (brilijant ,smaragd rubin i safir). Cena dragog kamenja zavisi od njegove veličine, načina brušenja, čistoće i boje.


Šifra: DKDI1 Dijamant u blisteru

Cena: 6,500 din

Detaljnije...

Šifra: DKDI10 Dijamant u blisteru

Cena: 40,000 din

Detaljnije...

Šifra: DKDI11 Dijamant u blisteru 11

Cena: 65,000 din

Detaljnije...

Šifra: DKDI12 Dijamant u blisteru 12

Cena: 90,000 din

Detaljnije...


Šifra: DKDI2 Dijamant u blisteru

Cena: 8,000 din

Detaljnije...

Šifra: DKDI3 Dijamant u blisteru

Cena: 10,000 din

Detaljnije...

Šifra: DKDI4 Dijamant u blisteru

Cena: 12,000 din

Detaljnije...

Šifra: DKDI5 Dijamant u blisteru5

Cena: 14,500 din

Detaljnije...


Šifra: DKDI6 Dijamant u blisteru6

Cena: 16,500 din

Detaljnije...

Šifra: DKDI7 Dijamant u blisteru7

Cena: 18,000 din

Detaljnije...

Šifra: DKDI8 Dijamant u blisteru8

Cena: 20,000 din

Detaljnije...

Šifra: DKDI9 Dijamant u blisteru

Cena: 23,000 din

Detaljnije...


Šifra: DKDR1 Rubin u blisteru

Cena: 40,000 din

Detaljnije...

Šifra: DKDR2 Rubin u blisteru2

Cena: 40,000 din

Detaljnije...

Šifra: DKDR3 Rubin u blisteru

Cena: 145,000 din

Detaljnije...

Šifra: DKDR4 Rubin u blisteru

Cena: 20,000 din

Detaljnije...


Šifra: DKDR5 Rubin u blisteru

Cena: 38,700 din

Detaljnije...

Šifra: DKDR6 Rubin u blisteru6

Cena: 30,000 din

Detaljnije...

Šifra: DKDR7 Rubin u blisteru

Cena: 20,000 din

Detaljnije...

Šifra: DKPS1 Plavi safir u blisteru

Cena: 67,500 din

Detaljnije...


Šifra: DKPS2 Plavi safir u blisteru2

Cena: 40,000 din

Detaljnije...

Šifra: DKPS4 Plavi safir u blisteru4

Cena: 20,000 din

Detaljnije...

Šifra: DKPS5 Plavi safir u blisteru

Cena: 47,400 din

Detaljnije...


Šifra: DKPS6 Žuti safir u obliku kapi

Cena: 15,000 din

Detaljnije...

Šifra: DKPS7 Zeleni safir

Cena: 10,300 din

Detaljnije...

Šifra: DKSM1 Smaragd u blisteru

Cena: 25,000 din

Detaljnije...

Šifra: DKSM2 Smaragd u blisteru2

Cena: 83,000 din

Detaljnije...


Šifra: DKSM3 Smaragd u blisteru

Cena: 12,000 din

Detaljnije...

Šifra: DKSM4 Smaragd u blisteru4

Cena: 36,000 din

Detaljnije...

Šifra: DKSM5 Smaragd u blisteru5

Cena: 20,000 din

Detaljnije...

Šifra: DKSM6 Smaragd u blisteru

Cena: 22,000 din

Detaljnije...


Šifra: DKSM7 Smaragd u blisteru7

Cena: 36,000 din

Detaljnije...