English   Srpski

Smaragd u blisteru4


Šifra: DKSM4
Smaragd u blisteru4 Smaragd u blisteru4

Smaragd u blisteru

Težina: 0.78 ct

Sečenje: krug 5.85 mm

Cena: 36.000 din