English   Srpski

Način kupovine


Najbolji način kupovine nakita je da dođete kod nas u zlataru.

Ukoliko niste u mogućnosti da nas posetite najbolje je da nas kontaktirate telefonom, kako bi se dogovorili o načinu kupovine i slanja izabranog nakita.