English   Srpski

Akcija %


AKCIJA %
Šifra: ZO8 Ogrlica žuto - bela

Cena: 109,440 din

Cena: 95,760 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZMB2 Minđuše od belog zlata sa smaragdom i brilijantima

Cena: 123.000 din

Cena: 104,550 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZMB3 Minđuše sa samragdima i brilijantima

Cena: 123.000 din

Cena: 104,550 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZMB4 Minđuše od žutog zlata sa rubinima i briljantima

Cena: 104.500 din

Cena: 88,825 din

Detaljnije...


AKCIJA %
Šifra: ZMB5 Minđuše sa rubinom i brilijantima

Cena: 129.000 din

Cena: 109,650 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZMB6 Minđuše sa smaragdom i brilijantima

Cena: 110.700 din

Cena: 94,095 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZMB7 Minđuše sa safirom i brilijantima

Cena: 123.000 din

Cena: 104,550 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZMB8 Mindjuše od žutog zlata sa smaragdima

Cena: 59.000 din

Cena: 50,150 din

Detaljnije...


AKCIJA %
Šifra: ZO12 Ogrlica od žutog zlata

Cena: 96,000 din

Cena: 84,000 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZO13 Ogrlica od žutog zlata

Cena: 106,200 din

Cena: 93,240 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZO14 Ogrlica od belog zlata

Cena: 60,640 din

Cena: 53,060 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZOP5 Ogrlica sa ćilibarom

Cena: 18.000 din

Cena: 9,000 din

Detaljnije...


AKCIJA %
Šifra: ZOP6 Ogrlica sa ćilibarom

Cena: 18.000 din

Cena: 9,000 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZSN1 Broš sa oniksom

Cena: 18000 din

Cena: 15,300 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZSN2 Zlatni prsten sa brlijantima

Cena: 60,000 din

Cena: 58,750 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZSN6 Prsten od belog zlata sa brilijantom

Cena: 42,000 din

Cena: 35,700 din

Detaljnije...


AKCIJA %
Šifra: ZPB27 Prsten od žutog zlata sa smaragdom i brilijantima

Cena: 45.500 din

Cena: 38,675 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB29 Prsten sa smaragdom i brlijantima

Cena: 51.850 din

Cena: 44,070 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB62 Prsten od belog zlata sa brilijantima

Cena: 108.600 din

Cena: 86,400 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB66 Prsten sa brilijantima i rubinom na vrhu

Cena: 91.500 din

Cena: 64,050 din

Detaljnije...


AKCIJA %
Šifra: ZPB67 Prsten srce sa brilijantima

Cena: 27.600 din

Cena: 23,460 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB70 Prsten od žutog zlata ruski šaton sa brilijantom

Cena: 86.100 din

Cena: 73,185 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB71 Prsten od žutog zlata sa brilijantom

Cena: 79.900 din

Cena: 67,915 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB72 Prsten od belog zlata ruski šaton sa brilijantom

Cena: 92.000 din

Cena: 78,200 din

Detaljnije...


AKCIJA %
Šifra: ZPB73 Prsten od belog zlata ruski šaton sa brilijantom

Cena: 98.000 din

Cena: 83,300 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB74 Prsten-burma od belog zlata sa brilijantima

Cena: 180.000 din

Cena: 153,000 din

Detaljnije...

AKCIJA %
Šifra: ZPB82 Prsten sa brilijantima i plavim safirima

Cena: 198,000 din

Cena: 168,300 din

Detaljnije...