English   Srpski

Zlatara Petrović postoji od 1975. kada je njen osnivač Đorđe Petrović otvorio radnju
u Pešačkom prolazu ispod palate “Albanija” u Beogradu.